Handelingsonbekwaamheid van kinderen

Het kinderrechtenverdrag geeft kinderen rechten, maar tegelijk worden minderjarigen in het recht als handelingsonbekwaam beschouwd. Voor het stellen van handelingen die rechtsgevolgen met zich meebrengen, worden kinderen door hun ouders vertegenwoordigd.

Uitzonderingen

Op het principe van de handelingsonbekwaamheid bestaan een aantal uitzonderingen.

Veranderingen naar leeftijd

Naargelang de leeftijd van de minderjarige wordt de handelingsonbekwaamheid verder afgezwakt:

Vanaf de meerderjarigheid (18 jaar) kunnen jongvolwassenen zelf al deze beslissingen nemen en daarvan de verantwoordelijkheid dragen.

Heb je vragen over kinderen en het recht, dan kun je terecht bij de 't Zitemzo (09/ 234 19 72) of bij het Kinderrechtencommissariaat (02/552 98 00).

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen