Hulp bij opvoedingsproblemen

Hoe omgaan met een opvoedingsprobleem?

Via een telefonische hulplijn krijg je advies hoe om te gaan met een opvoedingsprobleem: 

Ook opvoedingswinkels kunnen je verder helpen.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) helpen bij leerproblemen bij kinderen, maar ook in geval van psychische of emotionele moeilijkheden bij het kind of in de relatie tussen ouders en kinderen. Soms kan het CLB eenvoudig antwoorden, in andere gevallen zijn meerdere gesprekken nodig om tot een oplossing te komen. Je kan trouwens ook chatten met het CLB. Hun website CLBch@t is er zowel voor ouders als voor leerlingen.

Moeite om grenzen te stellen?  Heb je vaak conflicten met je kinderen? Wordt de opvoeding je soms te zwaar?  Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) (0800 13 500) toetst de mogelijkheden af die kunnen leiden tot een oplossing.

Kind & Gezin organiseert de Centra voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). Ouders van kinderen tot 12 jaar die tijdelijk moeilijkheden hebben met de opvoeding omwille van een bepaalde leef- of arbeidssituatie, kunnen beroep doen op deze dienstverlening. Je wordt thuis, als gezin, begeleid door een hulpverlener. Is door de problemen de opvoeding thuis niet meer houdbaar, dan kunnen de kinderen voor een bepaalde periode opgevangen worden in een leefgroep van een CKG of bij een opvanggezin van de Diensten voor (gezinsondersteunende) Pleegzorg.  Loopt de communicatie in je gezin en de opvoeding erg moeilijk of komt er geweld voor, dan kun je beroep doen op de opvang in een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG).

Verschillende CKG’s passen het STOP-programma toe van het Steunpunt en Trainingscentrum Opvoeding. Het is een hulpverleningsvorm voor kinderen van 4 tot 7 jaar met gedragsproblemen. Zowel de ouders als de kinderen krijgen een training en er wordt samengewerkt met de leerkrachten van het kind. De training gebeurt in groep: ouders kunnen over opvoeding praten met andere ouders en kinderen leren sociale vaardigheden in een groep van leeftijdsgenootjes. De begeleiders komen na de bijeenkomsten op huisbezoek om nog enkele tips mee te geven.

Ervaar je opvoedings-, ontwikkelings- of leerproblemen bij je kind, dan kan je terecht bij PraxisP, Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KULeuven, voor diagnose en behandeling. Ook indien je problemen vaststelt in het gedrag, de gevoelens of gedachten van je kind, in zijn relaties of in zijn verwerking van bepaalde gebeurtenissen, kan PraxisP je van dienst zijn.

Bijna één kind op twintig heeft dagelijks te maken met pestgedrag. Wordt je kind gepest? Of vermoed je dat je kind zelf aan pesten doet? Lees dan zeker deze brochure over (cyber)pesten op school en neem een kijkje op de website Praat over pesten.

Over ontwikkelingsstoornissen kun je hier meer lezen. Klik ook door wanneer je een psychisch probleem of verslavingsprobleem vermoedt bij je kind.

Jeugdhulp

In 2018 zijn 12 regionale samenwerkingsverbanden gestart die een laagdremepelige hulpverlening mogelijk maken. Dit zijn samenwerkingen die bestaan uit verschillende organisaties en diensten uit het welzijns- en het onderwijslandschap (van het algemeen welzijnswerk, CLB’s, over de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdzorg, organisaties voor personen met een handicap, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning…. tot lokale besturen). Elke hulpvraag moet binnen de maand wordt beantwoord. Vanaf dan blijft de hulp aanwezig bij de jongere en het gezin, ook in periodes waarop gewacht wordt op het meest geschikte aanbod om de hulpvraag te beantwoorden. In complexere situaties, waar bv. verschillende organisaties met één gezin werken, wordt één plan uitgewerkt.

Het aanbod van de voorzieningen in de jeugdhulp is zeer uitgebreid en divers. Via de intersectorale toegangspoort van de integrale jeugdhulp zijn de toelatingsvoorwaarden en toegangsprocedures hetzelfde gemaakt voor alle jeugdhulpvoorzieningen. Zo blijft bovendien de meest ingrijpende hulp voorbehouden voor diegenen die deze het hardste nodig hebben. Elke jeugdhulpverlener kan een aanvraag bij de intersectorale toegangspoort indienen. Meer informatie vind je terug in de brochure Jij en de intersectorale toegangspoort.

Kinderen hebben rechten in de jeugdhulp. Meer informatie vind je in brochures, die je hier kunt downloaden. Er zijn brochures voor ouders, voor kleine kinderen, voor tieners... Er bestaat ook een filmpje over rechten in de jeugdhulp, op maat van jongeren.

De website Jeugdhulp maakt jongeren en hun ouders wegwijs in de jeugdhulp.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen