Als je kind het thuis te bont maakt

Sommige kinderen vertonen thuis onaanvaardbaar gedrag. Ze schelden, ze liegen, ze chanteren of bedreigen hun ouders. Ze schoppen of slaan. Ze beschadigen de voorwerpen in huis. Ze stelen of persen geld af. Dergelijke vormen van misbruik zijn niet zo bekend. Toch komt het vaak voor: naar schatting 10% van de kinderen stellen dergelijk gedrag naar hun ouders toe.

Negatieve gevolgen

Omwille van het taboe over het onderwerp, proberen de ouders het probleem geheim te houden ten opzichte van de buitenwereld; ze schamen zich tegenover hun omgeving. Het leidt bij veel ouders tot een negatief zelfbeeld of een depressie. 
Maar ook het kind ondervindt negatieve gevolgen in zijn ontwikkeling. De gezinsrelaties verslechteren: tussen de ouder en het kind, maar ook broers en zussen zien af van de situatie. Daarom is het belangrijk vroeg in te grijpen en hulp te zoeken.
Adolescenten die agressief zijn ten opzichte van hun ouders tonen vaak al op heel jonge leeftijd moeilijk gedrag. Ze zijn moeilijk te straffen, aanvaarden geen grenzen en zijn heel koppig. Maar op jonge leeftijd lukt het de meeste ouders wel het gedrag van hun kind in te tomen. Pas in de adolescentie stapelen de problemen zich op. Daarom is het aangewezen al advies te vragen als je deze signalen op jonge leeftijd opmerkt.

Geweld tussen broers en zussen komt vaak voor. Ouders hoeven zich daar weinig zorgen over te maken, het aftasten van grenzen maakt deel uit van het opgroeien van het kind. Toch spreken we in 4 op de 10 gevallen van ernstig geweld. Dan willen broers of zussen elkaar opzettelijk pijn doen, macht over de ander krijgen, met fysieke verwondingen tot gevolg. En dit gebeurt niet één keer, maar herhaaldelijk. De emotionele impact kan in die gevallen groot zijn.

Waar kan je terecht?

Je kan bij verschillende instanties terecht wanneer er zich dergelijke situaties voordoen. Heb je een peuter in huis waar je geen raad mee weet, dan kun je een afspraak maken op het pedagogisch spreekuur van Kind & Gezin.

Kun je niet overweg met het moeilijk gedrag van je kind jonger dan 12 jaar, dan kan een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning je gezin begeleiden. Het STOP4-7-programma richt zich specifiek naar moeilijk gedrag bij kinderen tussen 4 en 7 jaar. Vanaf de kleuterschool tot het einde van de middelbare school, geeft het CLB hulp aan leerlingen, maar kan bij problemen ook ouders adviseren. Je kan trouwens ook chatten met het CLB. De opvoedingswinkel in de dichtstbijzijnde stad kan je opvoedingsadvies geven en je doorverwijzen naar een geschikte dienst voor verdere hulp.

Vraag je liever hulp via de telefoon, dan kun je de opvoedingslijn (078/15 00 10) contacteren. Of je kan 24u op 24u Tele-Onthaal bereiken op het nummer 106 of 's avonds ook via chat. Bij het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (0800/13.500) kun je terecht voor steun, gezinsbegeleiding of bij de dienst slachtofferonthaal. Voor ernstige problemen in de opvoeding kun je aankloppen bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. Zij zullen op zoek gaan naar gepaste hulpverlening voor het kind en het gezin.

Aarzel niet je huisarts te contacteren. Je kan in alle vertrouwen de situatie met hem bespreken. Is er sprake van fysiek geweld, dan kun je beroep doen op de politie. De lokale politiediensten hebben een speciale dienst voor problemen met jongeren en gezinnen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen