Multiculturele gezinnen

Thema: Gezinsvormen

Relaties tussen allochtonen en autochtonen komen steeds meer voor. 

Gemengde relaties

Een gemengde relatie ondervindt meestal een invloed van het cultuurverschil.  Waar in élke relatie de verschillen tussen partners een uitdaging vormen, zijn ze bij gemengde relaties nog een grotere opgave.  In hoeverre pas je je aan de gewoonten en gebruiken of de religie van je partner aan?  Hoe belangrijk vind je die elementen in je leven?  Je zult over bepaalde punten moeten onderhandelen.  Deze zoektocht naar een evenwicht kan een leerrijk proces zijn.  Ook je familie heeft tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie.  Wanneer je kinderen krijgt, stel je je opnieuw vragen: welke cultuurelementen geef je aan je kinderen door?  Bespreek met je partner wat je belangrijk vindt in de opvoeding.

Relaties tussen allochtonen in de Belgische samenleving

Een groot deel van de allochtonen zoekt niet in België, maar in hun land van herkomst naar een partner.  Hou er rekening mee dat een verschillende achtergrond relatievorming moeilijker maakt.  De nieuwkomer moet zich bovendien nog aanpassen aan de nieuwe samenleving, die misschien helemaal anders is dan hij of zij verwacht had.  Soms denkt de buitenlandse partner een nieuw en vrij leven te beginnen, terwijl de Belgische partner net een traditionele houding verlangt.  Bovendien hebben nieuwkomers bij relatiemoeilijkheden geen nabij familiaal netwerk waar ze beroep op kunnen doen.

Ben je beiden opgegroeid in België, dan kun je toch een andere houding hebben ten aanzien van de maatschappij.  Jullie gezin van herkomst kan erg verschillen: het ene gezin kan zich erg aangepast hebben aan de Belgische samenleving, terwijl het andere gezin eerder de eigen identiteit wil behouden.

Een migrantengezin van niet-westerse afkomst probeert telkens een evenwicht te vinden tussen de thuiscultuur en de Belgische samenleving.  Traditionele godsdiensten hebben bijvoorbeeld andere verwachtingen van jongens en meisjes.  Als allochtone ouder wil je je eigen cultuur overdragen, maar probeer je er tegelijk voor te zorgen dat je kinderen goed functioneren in de maatschappij waarin ze leven.  Soms is het moeilijk om thuis de leefwereld van de kinderen te begrijpen en treden er spanningen op over de school of vrijetijdsbesteding.  Daarom voelen sommige ouders zich onzeker in de opvoeding. Voor de kinderen zelf is het moeilijk om zowel te voldoen aan de verwachtingen van enerzijds hun ouders, familie en geloof en anderzijds de maatschappij.  Vaak passen ze zich aan hun omgeving aan, maar houden thuis vast aan de waarden van het gezin.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen