Uitbreiding mogelijkheden om prenataal verlof over te dragen

Geplaatst onder:Moederschapsverlof
Laatst aangepast op:12/07/2024

Ben je zwanger en werkneemster, dan heb je recht op een moederschapsverlof van 15 weken. Dit verlof bestaat uit een prenataal en postnataal verlof.
Van het prenataal verlof van 6 weken (8 bij een meerling) moet je minstens één week opnemen voor de vermoedelijke bevallingsdatum. De overige 5 weken (7 bij een meerling) waarin je werkt mag je omzetten in postnataal verlof. Het postnataal verlof loopt vanaf de bevallingsdatum en moet 9 weken tellen, eventueel verlengd met het overdraagbare gedeelte van het prenataal verlof.
Een aantal periodes waarin je niet werkt tijdens het prenataal verlof kan je toch opnemen als postnataal verlof. Dat is onder meer het geval voor de jaarlijkse vakantie. Werd je ziek (arbeidsongeschikt) in de periode dat je prenataal verlof kon opnemen, dan kon je die dagen later niet opnemen als postnataal verlof. Recent werd met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 de lijst met gelijkgestelde periodes uitgebreid. Hiertoe behoren voortaan ook de periodes van arbeidsongeschiktheid, volledige werkverwijdering, economische werkloosheid voor bedienden en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen