Toeslag op belastingvrije som bij inwonende ouderen: verhoging en enkel nog bij zorgbehoevendheid

Geplaatst onder:Mantelzorg
Laatst aangepast op:12/07/2024

Aan belastingplichtigen die een (groot)ouder, broer of zus ten laste hebben die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt wordt een toeslag op de belastingvrije som toegekend. Het bedrag van die toeslag werd recent verhoogd en terzelfdertijd voorbehouden aan belastingplichtigen die een (groot)ouder, broer of zus ten laste hebben die zorgbehoevend is. Om te bepalen of iemand al dan niet zorgbehoevend is, wordt rekening gehouden met zijn graad van zelfredzaamheid. Die zelfredzaamheid moet worden vastgesteld volgens de evaluatiemethode die wordt gehanteerd voor de integratietegemoetkoming (minstens negen punten). Opgelet: de nieuwe regeling geldt voor het inkomenstenjaar 2021 en het aanslagjaar 2022. De bijkomende voorwaarde inzake zorgbehoevendheid zal reeds vanaf aanslagjaar 2022 van toepassing zijn. Er wordt evenwel in een overgangsregeling voorzien voor belastingplichtigen die voor het aanslagjaar 2021 een (groot)ouder, broer of zus ten laste hadden die op 1 januari 2021 de leeftijd van 65 jaar had bereikt. Voor hen blijft de bestaande regeling behouden tot en met aanslagjaar 2025, tenzij de nieuwe regeling voordeliger is.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen