Corona: consumentenkrediet - uitstel van terugbetaling

Geplaatst onder:Geld
Laatst aangepast op:12/07/2024

Principe

Gezinnen die op een te beperkt inkomen terugvallen door de coronacrisis kunnen voor consumentenkredieten een uitstel van terugbetaling krijgen. Bij consumentenkrediet gaat het onder meer om autoleningen of kredieten voor kleinere aankopen (verkopen op afbetaling). De wet werd op 29 mei in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en geldt van 1 mei tot 31 januari 2021.

Termijn van uitstel

Een kredietverstrekker kan op vraag van de kredietnemer een betalingsuitstel van maximaal drie maanden toestaan. Dit uitstel kan eenmalig worden verlengd met nog eens een termijn van maximaal drie maanden.

Voorwaarden voor uitstel

De kredietverstrekker moet dit uitstel van terugbetaling toestaan wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan:

De kredietverstrekker moet het uitstel van terugbetaling niet toestaan indien op het moment van de aanvraag het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank cumulatief groter is dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.

Geen wanbetaling

De tijdelijke opschorting van de terugbetalingsverplichting wordt niet beschouwd als een nieuwe kredietovereenkomst of een wanbetaling die moet worden gemeld bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België. De wijzigingen van de kredietovereenkomst, met inbegrip van de nieuwe einddatum van het krediet, moeten wel worden geregistreerd bij deze Centrale.

Geen kwijtschelding van interesten

Er mogen geen dossierkosten, noch nalatigheidsinteresten noch enige andere kosten worden aangerekend voor dit uitstel, met uitzondering van het contractueel bedongen jaarlijks kostenpercentage berekend op de periode van het uitstel.
Opgelet: het uitstel van terugbetaling is zeker niet gratis. De corona-regeling voor hypothecair krediet gaat hier niet op: er is voor het consumentenkrediet geen sprake van een kwijtschelding van intresten voor gezinnen die het met minder dan 1.700 EUR per maand moeten stellen. De intresten die tijdens de periode van uitstel niet werden betaald, zullen later worden aangerekend. De kredietverstrekker kan de uitgestelde intresten voor de overbrugde periode nadien verrekenen, hetzij via een spreiding over de nog resterende terugbetalingstermijnen (d.w.z. méér per maand moeten betalen als men de afbetaling hervat), hetzij in één keer samen met de laatste terugbetalingstermijn. Consumentenkredieten kunnen tot 17,5% oplopen; een vraag tot uitstel van terugbetaling moet dan ook goed worden overwogen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen