Preventie en vaccinaties

Thema: Gezond leven

Voor kinderen en jongeren bestaat er in Vlaanderen een gratis dienstverlening om hun gezondheid en ontwikkeling op te volgen

Consultatiebureaus Kind en Gezin

In de consultatiebureaus van Kind en Gezin wordt de gezondheidstoestand van je kindje (jonger dan 3 jaar) opgevolgd.  Tijdens een bezoek wordt het kind onderzocht, worden eventueel vaccinaties toegediend en hebben ouders de gelegenheid om vragen te stellen.  De vaccinatie tegen polio is verplicht.  Je kunt je kindje gratis laten inenten tegen een aantal infectieziekten uit het basisvaccinatieschema.  De vaccinaties worden bijgehouden op een vaccinatiekaart.

School

Wanneer je kind naar school gaat, wordt de begeleiding overgenomen door de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).  Het CLB doet 7 keer tijdens de schoolcarrière een onderzoek.  Tijdens die onderzoeken wordt de algemene gezondheid van je kind nagegaan.  Het CLB staat niet in voor de behandeling indien nodig, maar verwijst door.
Achtergrondinformatie over de algemene preventieve onderzoeken bij jongeren kun je krijgen bij de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg.

Na school

Nadat jongeren de schoolbanken verlaten hebben, worden ze niet meer automatisch opgevolgd.  De huisarts kan wel een globaal medisch dossier bijhouden. Dit dossier bevat alle gegevens die relevant zijn om je gezondheidstoestand te kunnen beoordelen.  Voor het afsluiten van een globaal medisch dossier betaal je één keer per jaar een bijdrage, die je volledig terugbetaald krijgt door je ziekenfonds.  Bovendien moet je bij elke consultatie minder remgeld betalen. 

Volwassenen

Als volwassene kun je een aantal preventieve onderzoeken laten uitvoeren: bijvoorbeeld het borstkankeronderzoek voor vrouwen tussen 50 en 69 jaar, het uitstrijkje om baarmoederhalskanker op te sporen, het controleren op huidkanker,…  Informeer ernaar bij je arts.  Sommige van deze onderzoeken zijn gratis.  Je herhaalt best de vaccins tegen difterie en tetanus elke 10 jaar.  Ben je ouder dan 65 jaar, dan kun je je laten inenten tegen griep.  Dit wordt gedeeltelijk terugbetaald.

Meer informatie over preventie en vaccinaties krijg je bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Meer info over vaccinaties vind je op www.vaccinatieweek.be
De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeert je over gezondheidsrisico's en hoe ze te beperken.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen