Werken

De overheid helpt je om arbeid en privé beter te combineren

Tijdelijk

Wil je tijdelijk minder werken om meer tijd te hebben voor hobby's, reizen, een opleiding,..., dan kun je tijdskrediet of loopbaanonderbreking nemen of er zijn verschillende mogelijkheden om verlof te nemen.

Permanent

Kies je ervoor om permanent minder te werken, dan kun je deeltijds aan de slag gaan.

Huishoudelijke taken

Om de huishoudelijke taken te verlichten, kun je huishoudhulp vragen.

Gezinnen met kinderen

Specifiek voor gezinnen met kinderen zijn er meer mogelijkheden:
Naar aanleiding van de geboorte krijg je moederschapsverlof of vaderschapsverlof.
Daarna kun je ouderschapsverlof aanvragen.
Als je blijft werken, is het nodig om kinderopvang te regelen.

Ouders die een kind adopteren, krijgen adoptieverlof.
Pleeggezinnen kunnen enkele dagen pleegzorgverlof krijgen.

Zorgen voor een familielid

Er bestaan verlofregelingen voor wie wil zorgen voor een familielid:
verlof voor medische bijstand om te zorgen voor oudere of zieke familieleden
of palliatief verlof.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen