Tijdskrediet en loopbaanonderbreking

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je een bepaalde periode minder wil werken: de opvoeding van de kinderen, het volgen van een opleiding, een grote reis maken, het wat rustiger aan doen,... Dit kan met het tijdskrediet. Voor werknemers in een openbare dienst geldt het stelsel van loopbaanonderbreking.

Naast het tijdskrediet en de loopbaanonderbreking is het mogelijk om thematische verloven op te nemen: ouderschapsverlof om te zorgen voor je kind jonger dan 12 jaar of je kunt verlof opnemen om te zorgen voor een ziek familielid of een familielid in de palliatieve fase van een ziekte.

Inlichtingen over de stelsels van tijdskrediet en loopbaanonderbreking, krijg je bij de RVA.
Via de toepassing Break@work berekent u snel hoeveel tijdskrediet of loopbaanonderbreking u nog kunt opnemen.
Informatie over de reglementering ervan krijg je ook bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Eens aangevraagd, kun je je dossier tijdskrediet of loopbaanonderbreking online opvolgen via www.socialezekerheid.be.

Tijdskrediet voor werknemers uit de privé-sector

Werk je in een bedrijf met minstens 10 werknemers, dan heb je recht op tijdskrediet.  Werk je in een kleiner bedrijf, dan is het slechts een gunst.

3 Vormen tijdskrediet

Er zijn drie mogelijke vormen van tijdskrediet:

Aanvraag

Bij de aanvraag van het tijdskrediet moet je minstens 2 jaar in de onderneming tewerkgesteld zijn of 5 jaar in geval van tijdskrediet 1/5.  De aanvraag doe je schriftelijk, minstens 6 maanden voordien bij een bedrijf van minder dan 20 werknemers en 3 maanden bij een bedrijf van meer dan 20 werknemers.  Je werkgever kan het verlof met 6 maanden uitstellen om ernstige interne of externe redenen.  Wanneer je het akkoord hebt van je werkgever, breng je de RVA van je woonplaats op de hoogte.  Je bent beschermd tegen ontslag vanaf de aanvraag tot 3 maanden na de periode van het tijdskrediet.

Uitkering

Tijdens de periode van tijdskrediet kun je een uitkering krijgen van de RVA (enkel als je minimum 2 jaar in het bedrijf tewerkgesteld bent en 5 jaar gebonden bent door een arbeidsovereenkomst).  Het bedrag is afhankelijk van je aantal jaar anciënniteit (meer of minder dan 5 jaar).

Redenen

Het recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA hangt samen met jouw motief om tijdskrediet aan te vragen. Je maakt enkel kans op een uitkering als je het aanvraagt omwille van een van de volgende redenen:

De onderbrekingsuitkering die je krijgt van de RVA is beperkt tot 36 maanden om een erkende opleiding te volgen en tot maximum 48 maanden voor de andere redenen.

Let op: Indien je de procedure om tijdskrediet te verkrijgen al bent gestart in 2014, val je misschien nog onder de oude regeling. Raadpleeg in dat geval zeker de website van de RVA.

Eén jaar van het tijdskrediet komt in aanmerking voor pensioenrechten. Meer informatie vind je bij de Rijksdienst voor Pensioenen of op het nummer 1765 (de pensioenlijn).

Tijdskrediet voor 60+ers

Halftijds of 1/5 tijdskrediet

Ben je 60 of ouder, dan kun je genieten van halftijds of 1/5 tijdskrediet tot aan je pensioen.  Je krijgt een hogere uitkering dan jongere collega's die tijdskrediet nemen.  Voorwaarde is dat je al 25 jaar gewerkt hebt als loontrekkende, waarvan drie bij je huidige werkgever.  Ben je pas aangeworven na je 55ste is dit 1 jaar.

Zwaar beroep

Werknemers die een zwaar beroep uitoefenen of aan nachtarbeid doen, kunnen deze vorm van tijdskrediet vanaf 55 jaar aanvragen. Ook indien je al een beroepsloopbaan als loontrekkende van 35 jaar hebt opzitten, of als je werkgever zich in herstructurering of moeilijkheden bevindt, kan je voor tijdskrediet in aanmerking komen vanaf 55.

Let op: Indien je de procedure om tijdskrediet voor 55+ers te verkrijgen bent gestart in 2014, val je misschien nog onder de oude regeling. Raadpleeg in dat geval zeker de website van de RVA.

Werknemers bij een openbare dienst: loopbaanonderbreking

Persioneelsdienst of vakbond

In de openbare diensten verschilt de regeling van loopbaanonderbreking naargelang de sector waarin je tewerkgesteld bent (onderwijs, lokaal bestuur, diensten van de provincie, in de openbare sector, autonome overheidsbedrijven).  Je kunt je informeren bij je personeelsdienst of vakbond.

Verschillende mogelijkheden

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Tijdens de periode van loopbaanonderbreking kun je een uitkering ontvangen van de RVA.  Na de eerste 12 maanden vermindert de uitkering met 5%.  De uitkering kan verhoogd worden wanneer je minstens 2 kinderen hebt waarvan het jongste beneden de leeftijd van 3 jaar is.
De aanvraag moet je 3 maanden voor de begindatum van de loopbaanonderbreking indienen.
Bij de openbare diensten kunnen 50-plussers genieten van een voordeligere regeling.  Ze kunnen 1/5, 1/4, 1/3 of 1/2 loopbaanonderbreking krijgen tot het begin van hun pensioen en krijgen daarbij een verdubbelde uitkering.
Tijdens de periode van loopbaanonderbreking, wordt één jaar gelijkgesteld voor de pensioenberekening.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen