Schoolkinderen

In de periode tussen 6 en 12 jaar zetten kinderen de stap naar de basisschool.  Kinderen leren lezen, schrijven en rekenen.  Ze krijgen de basiskennis mee om te kunnen functioneren in de samenleving.  Dit sluit aan bij de ontwikkeling van het logisch denken.  Kinderen zijn nu in staat een taak gestructureerd af te werken.  Het schoolleven verwacht een aantal aanpassingen van het kind.  Sommige kinderen zijn hier nog niet klaar voor, zijn nog niet schoolrijp.

Buitenschoolse activiteiten

Daarnaast worden buitenschoolse activiteiten belangrijker.  Omdat de lichaamskracht en de behendigheid toeneemt, worden kinderen beter in sportieve activiteiten.
Kinderen hebben veel mogelijkheden om hun vrije tijd in te vullen.

Sociale groepen

Meer en meer sociale groepen gaan een rol spelen in het leven van een kind.  In de eerste plaats brengt het kind een groot deel van zijn tijd in het gezin door.  Ouders blijven de belangrijkste gezagsdragers en komen nog niet echt onder kritiek te staan.  Ten tweede neemt de school een groot deel van de tijd in.  Leerkrachten zijn rolmodellen en kunnen een belangrijke invloed hebben in het leven van het kind.  Tenslotte wordt tijdens de kindertijd het contact met leeftijdsgenoten belangrijker.  Kinderen worden zich langzaam bewust van groepsnormen: ze vergelijken zich met anderen inzake kledij, taalgebruik, gedrag en schoolprestaties.  Vriendschappen evolueren: jonge kinderen (tot 7 jaar) vinden vriendjes belangrijk om mee te spelen, iets oudere kinderen (8 tot 10 jaar) hechten meer belang aan het voor elkaar opkomen en vanaf 11 jaar wordt staat het delen van gedachten en gevoelens met vrienden centraal.  Doorheen de omgang met leeftijdsgenootjes worden de sociale vaardigheden verder ontwikkeld.

Emotioneel evenwicht

Algemeen is dit een rustige periode en een fase van emotioneel evenwicht.  Het kind is in staat dingen zelfstandig te doen.  Ouders moeten niet meer alles controleren en kunnen hun kind meer dingen alleen laten doen.  Kinderen op deze leeftijd kunnen zich verbaal beter uitdrukken en kunnen deelnemen aan gesprekken.

Klik hier voor meer informatie over diensten waar je terecht kunt in deze leeftijdsfase.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen