Prenatale Testen

Als ouder maak je je zo nu en dan wel eens zorgen of je kind gezond zal zijn. Tegenwoordig hebben ouders de keuze om prenatale testen te laten uitvoeren. Weet dat je hier recht op hebt, maar even goed het recht hebt deze te weigeren.

De meeste toekomstige ouders laten een echografie nemen en een bloedonderzoek >uitvoeren. Wordt hier een risico vastgesteld, dan kun je een dieper onderzoek vragen: een vlokkentest of een vruchtwaterpunctie.

De niet-invasieve prenatale screeningstest (NIPT), een bloedonderzoek bij de moeder vanaf de 10de zwangerschapsweek, kan bovendien met 99,9% procent zekerheid het syndroom van Down bij de embryo detecteren. Nog niet alle ziekenhuizen bieden deze test aan.

Wanneer de testen een ernstige afwijking bij de foetus aan het licht brengen, staan ouders voor de verscheurende keuze om de zwangerschap af te breken of toch uit te dragen.  In het laatste geval wordt het ouderschap van een kind met een handicap een bewuste keuze. Die beslissing is enorm moeilijk: je moet afwegen welke belasting de handicap op je gezin zal leggen en wat de levenskwaliteit van je kindje zal zijn.

De Farafoon (doorklikken naar Contact) (016/ 38 69 50) informeert over verschillende aspecten van prenatale diagnose. Je kan er medische en emotionele vragen stellen: hoe gebeuren de prenatale testen, hoe moeten de resultaten geïnterpreteerd worden, welke mogelijke ingrepen zijn er na de geboorte van een kind met een bepaalde handicap, wat zijn de overlevingskansen, hoe wordt de belasting voor het gezin ingeschat?

Zwangerschapsafbreking of -verlies

Fara organiseert begeleidingsgesprekken voor vrouwen en/of koppels die willen praten over hun moeilijkheden of verwerking na een zwangerschapsafbreking. Er is aandacht voor het beslissingsproces, de verantwoordelijkheid van de keuze en factoren die rouwverwerking kunnen bemoeilijken. De gesprekken worden vastgelegd na telefonische afspraak op het nummer 016/ 38 69 50. De prijs voor een gesprek is 40 euro.

Een zwangerschap beëindigen omwille van een ernstige afwijking is een moeilijke beslissing. Meer informatie vind je bij de groep Cozapo. Ook in dit geval kan je terecht bij bepaalde lotgenotengroepen voor ouders die een kindje of foetus zijn verloren.
Met lege handen (tel: 016/ 26 00 55) is een zelfhulpgroep voor mensen die geconfronteerd werden met het overlijden van hun kind, kort voor, na of tijdens de geboorte, ongeacht de oorzaak of zwangerschapsduur.
OVOK (tel: 016/ 89 07 56) is een zelfhulpgroep voor ouders die in eender welke omstandigheid een kind verloren zijn.

Genetisch onderzoek

DNA-onderzoek mag enkel gebeuren in één van de vier Vlaamse centra voor genetisch onderzoek, verbonden aan een universitair ziekenhuis.  Ze voeren labo-onderzoeken uit en informeren over genetische aandoeningen. 
Er zijn verschillende redenen om een Centrum voor Medische Genetica te contacteren: bij een aangeboren afwijking bij de baby, herhaalde miskramen, een ziekte die bij een aantal familieleden telkens rond dezelfde leeftijd opduikt, e.d.  Het onderzoek gaat na of er bij één van de, of beide partners een welbepaald gen aanwezig is dat de afwijking veroorzaakt.  Vrouwen boven de 35 kunnen zich vooraf laten informeren over de risico’s van een zwangerschap op oudere leeftijd. 
Hou er rekening mee dat een genetisch onderzoek soms enkele maanden in beslag kan nemen. Informeer je bij je huisarts.

Centrum Medische Genetica Antwerpen
Centrum voor Medische Genetica Brussel
Centrum voor Medische Genetica Gent
Centrum Menselijke Erfelijkheid Leuven

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen