Onderwijs en leerlingenbegeleiding

De school bepaalt voor een stuk mee de opvoeding van de kinderen.

Kiezen van een school

Als ouder kies je de school waar je kinderen les volgen.  Je moet akkoord gaan met het schoolreglement (de overtuiging, de regels,... van een school). Wanneer je kinderen naar het secundair onderwijs gaan, hebben ze misschien ook al een voorkeur of een mening over de school waar ze zullen worden ingeschreven.

De website Onderwijskiezer helpt jou en je kinderen bij de schoolkeuze. Ze bieden ook tests aan om de interesses van kinderen in kaart te brengen, zodat je naast de keuze voor een school ook een bewuste keuze kan maken voor een schoolrichting.

Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je meer informatie over het onderwijsaanbod.  Je kunt ook bellen naar de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. Wil je meer weten over welke kosten een school mag aanrekenen, klik dan hier.
De Vlaamse Gemeenschapscommissie informeert je over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Onderwijsnetten

In Vlaanderen zijn er drie onderwijsnetten:

Leerplicht

Kinderen mogen naar de kleuterschool vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en dit op 7 instapmomenten in het jaar.  Kleuteronderwijs is niet verplicht. Misschien is je kindje nog niet klaar voor de kleuterklas. Je kindje moet wel minstens één jaar Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of een taaltest afleggen als voorwaarde om in te schrijven in het basisonderwijs.  De kleuterklas laat kinderen kennismaken met het onderwijs.  Het kind leert samen spelen met andere kinderen, leert zelfstandig iets te doen en krijgt op een speelse manier de basis voor het lezen, schrijven en rekenen.  Je kind kan er zijn eigen mogelijkheden ontdekken en leert er veel van de wereld rondom zich.
Bij Kind en Gezin krijg je bij de consultatie een schoolkieswijzer om je te helpen bij de keuze van een kleuterschool.
Op de site www.kleuterparticipatie.be vind je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden in het lager onderwijs en over de kleuterklas.

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 1 september vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Meer informatie over het basisonderwijs vind je hier.
De leerplicht stopt op 18 jaar of op 30 juni van het jaar waarin je 18 wordt. Vanaf 15 jaar is het mogelijk om deeltijds onderwijs te volgen. Meer informatie over het secundair onderwijs vind je hier.

Sommige ouders kiezen voor thuisonderwijs. Dat moet je melden aan het Vlaams Ministerie voor Onderwijs en Vorming. Meer informatie vind je hier.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een lichamelijke of geestelijke handicap, gedrags- of emotionele problemen of leerstoornissen kunnen les volgen in het gewoon onderwijs met extra ondersteuning: het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs.  Het kind volgt les in het gewone onderwijs, met speciale begeleiding buitenaf.
Daarnaast kunnen ze terecht bij het buitengewoon onderwijs.  Hiervoor heb je een inschrijvingsverslag nodig van het CLB of een erkende instelling.  De klasgroepen zijn er kleiner en er is meer begeleiding.  Het onderwijs is ingedeeld in verschillende types, naargelang de mogelijkheden van het kind.

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Het CLB kan ouders en leerlingen informatie en advies geven op 4 vlakken:

Op deze website vind je meer over de CLB's.

Zowel ouders als leerlingen kunnen trouwens ook chatten met het CLB.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen