Nieuw samengestelde gezinnen

Wanneer twee personen een nieuwe relatie aangaan, meestal na een scheiding, en minstens één van de partners heeft al minstens één kind uit een vorige relatie, dan spreken we van een nieuw samengesteld gezin. Soms hebben beide partners kinderen of de partners beslissen samen een kind te krijgen.

Op zoek naar een nieuw evenwicht

Na een scheiding hebben de ex-partners en kinderen nood aan een periode van verwerking, een periode van rouw om het verlies van de vorige relatie en gezinsstructuur.  Na deze moeilijke tijd is een nieuwe relatie een nieuw begin en de partners verwachten dat alles beter wordt. Dit gaat echter niet zo snel. De meeste gezinnen doen er enkele jaren over tot iedereen zich goed voelt en zijn plaats krijgt.

De kinderen in een nieuw samengesteld gezin

Kinderen hebben tijd nodig om te wennen aan het veranderen van oude patronen en een nieuwe partner te aanvaarden. Dat maakt dat de relaties in het begin soms moeilijk lopen. Ze hebben nog een biologische ouder die uit huis woont en willen die niet verraden. Respecteer de rol van die ouder.
Tieners bevinden zich in een levensfase waar ze zich afzetten tegen de regels en in discussie gaan met hun ouders. Bij een tiener neemt de nieuwe partner meestal een aanvullende rol op ten opzichte van de biologische ouder door te ondersteunen en activiteiten te ondernemen. Een vertrouwensband opbouwen vergt wel wat tijd.

Kinderen willen graag afzonderlijk tijd doorbrengen met hun biologische ouders. Ze willen niet altijd de aandacht delen. Apart activiteiten ondernemen kan een oplossing bieden, maar een goed gesprek en luisteren naar elkaar is minstens even belangrijk. Gezamenlijke momenten met het nieuw samengesteld gezin (bv. het avondeten) zijn ook belangrijk: ze kunnen het familiegevoel bevorderen.

De partners in een nieuw samengesteld gezin

De partners in een nieuw samengesteld gezin vinden steun, liefde en affectie bij elkaar. Vaak is een vorige relatie stuk gelopen en willen ze niet dat het een tweede keer fout loopt. Maar het is niet eenvoudig om overeen te komen over de (nieuwe) regels en de opvoeding van de kinderen, want beide partners zijn al beïnvloed door de waarden en normen in een vorig gezin. Iedereen moet zijn eigen plaats in het gezin verwerven. In dit proces is het belangrijk te luisteren naar elkaar en te onderhandelen.

Zorgen de conflicten voor relatieproblemen waar je niet uit geraakt, dan is het belangrijk hulp te zoeken.

Meer informatie vind je bij:
Vzw Een Nieuw Gezin benadrukt het positieve aspect van opvoeders in nieuw samengestelde gezinnen en zegt niet stiefouder, maar plusouder.
De Koning Boudewijnstichting deed een onderzoek naar nieuw samengestelde gezinnen.
De Gezinsbond organiseert vormingsreeksen waar je als ouder in een nieuw samengesteld gezin van gedachten kunt wisselen met andere ouders in dezelfde situatie.  Een professionele begeleider luistert naar je ervaringen en geeft tips vanuit theoretische inzichten.
GOUDI – Gescheiden Ouders Dienstebetoon Door Informatie
BasisAdvies Scheiding en Ouderschap – BASO

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen