Kinderopvang

Kinderopvang is noodzakelijk als je wilt blijven werken als je kinderen hebt. 

Kind & Gezin geeft je een overzicht van de mogelijkheden of je kan je informeren bij je gemeente of het Lokaal Loket Kinderopvang. Daarnaast worden veel kinderen opgevangen door hun grootouders.

In de kinderopvang heb je de keuze tussen een aantal voorzieningen. Elke voorziening moet een vergunning hebben en Kind & Gezin houdt controle op de kwaliteit van de opvang.

Lokaal Loket Kinderopvang

De gemakkelijkste manier om via één kanaal kinderopvang op maat te vinden, is via het Lokaal Loket Kinderopvang. Het gaat om een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang. Bij het Lokaal Loket Kinderopvang kunnen gezinnen terecht met hun kinderopvangvraag om zicht te krijgen op alle mogelijkheden die bij hun vraag aansluiten. Informeer je bij je gemeente over het Lokaal Loket in jouw buurt. In de toekomst zal de zoektocht van de ouders nog gemakkelijker worden doordat het Lokaal Loket Kinderopvang via de Kinderopvangzoeker, een digitaal informatie- en registratiesysteem voor kinderopvangvragen, een overzicht kan houden op de gestelde en nog openstaande vragen.

Prijs voor kinderopvang

In een aantal opvangvoorzieningen (de erkende diensten en sommige zelfstandige voorzieningen) betaal je een prijs afhankelijk van je inkomen. Andere voorzieningen bepalen zelf hun prijs. Kind & Gezin heeft op de website een module waarmee je een prijsberekening kunt uitvoeren.
Er bestaat een belastingvermindering om mee de kosten voor kinderopvang van kinderen tot 12 jaar te dekken. Indien het kind een zware handicap heeft, geldt deze belastingvermindering tot 18 jaar. Deze vermindering bestaat maximum uit 11,20 euro per kind per dag.
Ouders die zelf instaan voor de opvang van hun kinderen jonger dan 3 jaar, of opvang regelen via een familielid of babysit, hebben recht op een verhoging van de belastingvrije som.

Meer informatie krijg je bij de FOD Financiën (infolijn: 0257/ 257 57) of bij je kinderopvangvoorziening.

Alleenstaande ouders die minstens 3 maanden volledig werkloos zijn en vervolgens aan de slag gaan als werknemer of als zelfstandige, kunnen beroep doen op de kinderopvangtoeslag. Ze moeten een arbeidsovereenkomst aangaan van minstens 18 uur per week, voor minstens één maand. De toeslag kan tegemoetkomen in de kosten voor kinderopvang en de verplaatsingskosten. Het gaat om een toeslag van 75 euro per maand die maximaal 12 maanden wordt uitgekeerd. De voorwaarden en het aanvraagformulier staan op de website van de Vlaamse overheid.

Babysit

Een babysit kan een goede oplossing zijn wanneer je naar de sportclub gaat, een avondje uit wilt zonder de kinderen, een belangrijke afspraak hebt…  Misschien ken je wel iemand in de buurt die even op de kinderen wil passen, maar er zijn ook verschillende diensten die babysit organiseren: de Gezinsbond, Solidariteit voor het Gezin en Reddie Teddy (Socialistische Mutualiteit). Meestal zijn de babysitters studerende jongeren. Je betaalt hen een vast tarief dat vastgelegd is door de organisatie en geeft een bijdrage voor hun verzekering.
Om babysitters te vinden uit je eigen buurt, misschien ook aanbevolen door je vrienden, bestaat de app Bsit.

Andere vormen van kinderopvang

Het gebeurt wel eens dat ouders onderling afspreken om op de kinderen te passen, soms gebeurt dit op regelmatige basis. Bij ruilopvang spreken twee of meer ouders af om elkaars kinderen beurtelings op te vangen.
De personeelsleden van de Vlaamse Gemeenschap en van sommige bedrijven en openbare diensten kunnen gebruik maken van de vakantieopvang. Ze kunnen hun kinderen meenemen naar het werk, waar er een hele dag voor activiteiten gezorgd wordt. Sommige werkgevers organiseren bedrijfscrèches en een nannyservice voor zieke kinderen.

Lokaal Overleg Kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang staat in voor het adviseren van de gemeente over kinderopvang, voor het lokaal beleid inzake kinderopvang mee vorm te geven, en voor het uitbreiden van het lokaal aanbod van kinderopvang. De verschillende initiatieven betrokken bij de kinderopvang maken er deel van uit, maar ook als ouder kun je je engageren. Eventuele knelpunten en voorstellen kun je op deze manier signaleren. Informeer je bij je gemeente.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen