Kindermishandeling

Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling en dit kan verschillende gevolgen hebben.

Kindermishandeling kan diverse vormen aannemen.

Mishandelde kinderen

Kinderen die mishandeld werden, krijgen te maken met negatieve gevolgen, zoals een laag zelfbeeld, een laag gevoel van eigenwaarde en een gebrek aan vertrouwen in anderen.  Ze leggen de schuld vaak bij zichzelf. Daarnaast kunnen ze op verschillende gebieden problemen vertonen.  Op langere termijn kan de mishandeling resulteren in psychiatrische stoornissen, agressie of verslaving.

Heb je een vermoeden dat een kind mishandeld wordt, probeer er dan over te spreken met een leerkracht, een buur, een collega, om te controleren of die persoon hetzelfde opmerkt.

Elk vermoeden van geweld, misbruik en kindermishandeling kun je melden op het gratis telefoonnummer 1712.

Een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling kan concreet advies geven. Eventueel kan het vertrouwenscentrum zelf contact opnemen met het gezin en zijn hulp aanbieden.
Gevallen van seksueel misbruik kunnen elke dag, 24u op 24u gemeld worden aan Child Focus (noodnummer 110).
Als slachtoffer kun je ook praten met je huisarts of met een medewerker van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk. Jongeren kunnen terecht bij het CLB van de school, bij het JAC of bij Awel (op het nummer 102, via chat, e-mail of forum). Tele-Onthaal biedt op het nummer 106 een luisterend oor op elk moment van de dag of 's avonds ook via chat.
Op de website van Slachtofferzorg vind je informatie en hulp op juridisch, praktisch en emotioneel vlak, ook voor slachtoffers van andere misdrijven of ongevallen. Er is eveneens een luikje specifiek voor jongeren.

Een zelfhulpgroep kan helpen om het trauma van kindermishandeling te verwerken. Adressen zijn te vinden bij het Trefpunt Zelfhulp.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen