Kinderbijslag - Groeipakket

De kinderbijslag is sinds 1 januari 2019 grondig gewijzigd en heet voortaan het groeipakket. We behandelen eerst de nieuwe regels voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019, daarna de regels voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019.

De kinderbijslag heet vanaf 1 januari 2019 het groeipakket. De Vlaamse overheid bundelde al de informatie op: www.groeipakket.be .

Hoeveel bedraagt het groeipakket - de kinderbijslag?

Voor alle kinderen

Elk kind dat in Vlaanderen woont, heeft recht op een groeipakket met eigen tegemoetkomingen.
In het groeipakket zitten drie bedragen waarop alle kinderen rechten hebben: een startbedrag, een basisbedrag en een schoolbonus. Daarenboven hebben sommige kinderen recht op extra tegemoetkomingen (zie verder).

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben

Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is er de zorgtoeslag en de sociale toeslag.

De zorgtoeslagen

De zorgtoeslagen zijn er om bij te dragen aan de extra zorgen van wezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

De sociale toeslag

De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen.
De sociale toeslag is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte:

Voor kinderen die deelnemen aan Vlaamse niet-inkomensgerelateerde kinderopvang en onderwijs

De participatietoeslagen stimuleren gezinnen om gebruik te maken van niet-inkomensgerelateerde kinderopvang of onderwijs. Deze toeslagen zijn er voor kinderen die deelnemen aan door Vlaanderen vergunde of gesubsidieerde instellingen, ongeacht hun woonplaats. Deze worden automatisch toegekend: je hoeft deze niet aan te vragen.

Er zijn drie participatietoeslagen:

Wie betaalt het groeipakket - de kinderbijslag?

Als gezin heb je de keuze tussen 5 uitbetalers Groeipakket die de rechten onderzoeken voor alle kinderen in jouw gezin. Ze zorgen ook voor de uitbetaling ervan.

Ontvang je nog geen Groeipakket? Als het je eerste kind is en je nog geen uitbetaler hebt, dan kan je tussen één van de vijf uitbetalers kiezen en bij hen je aanvraag indienen.
Ben je zwanger of adopteer je binnenkort een kind? Dan kan je het startbedrag aanvragen bij jouw uitbetaler Groeipakket. Dit kan vanaf de zesde maand zwangerschap of vanaf het ogenblik dat je weet dat je adoptiekind bij je komt wonen.

Je blijft steeds voor minstens één jaar bij een uitbetaler aangesloten. Daarna kan je veranderen van uitbetaler als je dit wenst. Hiervoor neem je gewoon contact op met je nieuwe uitbetaler. Die zorgt voor een vlotte overdracht van je dossier.

Voor gezinnen die al kinderbijslag ontvingen voor 2019, zijn de dossiers automatisch overgezet van de bestaande 12 kinderbijslagfondsen naar de vijf Vlaamse uitbetalers Groeipakket. Deze gezinnen kunnen na 1 jaar – vanaf 2020 – ook veranderen van uitbetaler als ze dit wensen. Veranderen van uitbetaler is ook al in 2019 mogelijk als er gezinsuitbreiding is.

De contactgegevens van je uitbetaler vind je op brieven of in mails over het Groeipakket. Nog geen brief of mail ontvangen? Dan kan je altijd via https://mijn.groeipakket.be opzoeken wie jouw uitbetaler van het Groeipakket is.

Verhuis je naar Vlaanderen? Ook dan kan je zelf een uitbetaler kiezen en contact opnemen.

Woon je buiten Vlaanderen? Woon je in Brussel, Wallonië of het buitenland en gaat je kind in Vlaanderen naar niet-inkomensgerelateerde kinderopvang of onderwijs, dan kun je ook recht hebben op een participatietoeslag. Je kan hiervoor contact opnemen met een uitbetaler naar keuze.

Meer lezen? https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brochure-groeipakket

Voor Brussel geldt volgende regeling:

=======================================================================================================================================================================================

Regelgeving voor kinderen geboren vóór 1 januari 2019

Je kunt de kinderbijslag aanvragen voor:

Voor specifieke vragen over je kinderbijslagdossier, wend je je tot het kinderbijslagfonds van je werkgever (werknemers), je personeelsdienst (overheidspersoneel) of je sociaal verzekeringsfonds (zelfstandigen).
Algemene vragen kun je stellen aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag - FAMIFED (infolijn kinderbijslag 0800/94 434). Op de website kun je met een calculator de kinderbijslag berekenen.
Zelfstandigen richten zich tot het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – RVSZ.
Ben je ambtenaar bij de provinciale of lokale overheid, dan kun je je dossier raadplegen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – RSZPPO.

Vanaf je kind naar het kleuteronderwijs gaat, kun je een schooltoelage ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Wie betaalt de kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag?

Ieder kind geeft recht op een basisbedrag aan kinderbijslag, eventueel vermeerderd met een sociale toeslag en een leeftijdstoeslag. Daarnaast bestaan er nog specifieke toeslagen.

De kinderbijslag wordt maandelijks uitbetaald. In augustus krijgen alle kinderen een jaarlijkse toeslag, oftewel 'schoolpremie'. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind en of dat kind al een toeslag ontvangt of niet.

Gescheiden?

Ben je gescheiden, dan ontvangt de moeder de kinderbijslag. Je kunt echter samen beslissen de kinderbijslag op een gezamenlijke rekening te storten. Is het de vader die de kinderen opvoedt en wil hij de kinderbijslag ontvangen, dan kan hij dit vragen aan het kinderbijslagfonds als de kinderen bij hem wonen of hij kan de rechtbank vorderen.
Wanneer de ene ouder zelfstandige is en de andere ouder loontrekkende, dan zal de loontrekkende ouder de kinderbijslag ontvangen. Nadat het kind 18 jaar geworden is, wordt de kinderbijslag toegekend aan de ouder bij wie het kind woont.
Gescheiden ouders die de kinderbijslag van hun kinderen ontvangen en die met een nieuwe partner een nieuw samengesteld gezin vormen, kunnen de kinderbijslag groeperen voor de verschillende kinderen. Zo krijg je een verhoogde kinderbijslag voor kinderen in een volgende rang (tweede of derde kinderen).

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen