Huwen

Als je huwt, moet je een aantal regels naleven. De basisregels zijn bij elk huwelijk gelijk. De regels over eigendom en bezittingen kunnen verschillen. Die regels zijn wettelijk vastgelegd in het wettelijk stelsel, maar je kan er ook van afwijken met een huwelijkscontract bij een notaris. Om een huwelijk af te sluiten, moet je ook een aantal formaliteiten vervullen.

Formaliteiten

Informatie over de formaliteiten bij huwen en samenwonen verkrijg je bij de dienst Bevolking van je gemeente.
Op de website www.notaris.be krijg je ook een mooi overzicht van de verschillen tussen en de voordelen, rechten en plichten van huwen of samenwonen.

Inlichtingen over de rechtsgevolgen van huwen en samenwonen, over huwelijkscontracten en samenlevingscontracten, over de rechten en plichten van gehuwden en samenwonenden verkrijg je bij een notaris. Advies inwinnen bij een notaris is kosteloos. Voor het opstellen en bekrachtigen van akten zijn wettelijk vastgestelde tarieven bepaald. Informatie en adressen van notarissen vind je bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat - tel: 02/ 505 08 11.

Advies

Een advocaat adviseert je tegen betaling. Hij beantwoordt vragen over huwelijk en samenwonen, dit kan vooral nuttig zijn bij complexe vermogenssituaties. Voor adressen van advocaten, de tarieven en meer informatie kun je terecht bij de Orde van Vlaamse Balies - tel: 02/ 227 54 70

Voor een eerste juridisch advies kun je terecht bij de justitiehuizen of de wetswinkels.

Heel wat praktische zaken die met je huwelijk (én feest) gepaard gaan, vind je op www.huwelijk.be of www.wijtrouwen.com.

Basisregels

De basisregels zijn van toepassing op alle gehuwden.

Je hebt deze rechten en plichten:

Wettelijk stelsel

Heb je geen huwelijkscontract bij een notaris afgesloten, dan val je onder het wettelijk stelsel. Je hebt dan elk een eigen vermogen en samen een gemeenschappelijk vermogen.

Wat behoort tot je eigen vermogen?

Wat behoort tot het gemeenschappelijk vermogen?

Huwelijkscontracten

Door middel van een huwelijkscontract kun je afwijken van de regels van het wettelijke stelsel of kiezen voor een ander stelsel.
Wil je een huwelijkscontract aangaan, dan wend je je best vóór het huwelijk tot een notaris. Hij kan de verschillende mogelijkheden uitleggen en de nodige documenten opstellen. Het is mogelijk om nog tijdens het huwelijk over te stappen naar een huwelijkscontract of van huwelijkscontract te wijzigen. Naargelang de aard en de grootte van de wijzigingen, zijn hier opnieuw notariskosten aan verbonden.

Huwen onder het wettelijk stelsel met een huwelijkscontract

In het huwelijkscontract kan je vastleggen wat je eigen bezit is, zodat je kan bewijzen dat het niet gemeenschappelijk is. Dit is van belang bij de verdeling van goederen bij een echtscheiding, het erfenisrecht bij een overlijden en het beslag van schuldeisers van één van de echtgenoten.

Veel voorkomende aanpassingen:

Huwen onder een ander stelsel

Huwelijksformaliteiten

Wil je trouwen, dan stap je naar het gemeentehuis van de plaats waar je wilt huwen (dit is de woonplaats van één van beiden). Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand leg je een datum en een uur vast. Vanaf de zesde maand en minimum 14 dagen voor het huwelijk moet je met je identiteitskaarten de huwelijksaangifte doen. De ambtenaar verzamelt zelf alle nodige documenten. De gemeente rekent kosten aan voor de plechtigheid en het trouwboekje. Heb je een huwelijkscontract, dan moet je daarvan een attest bezorgen aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Recent is het niet meer verplicht in het gemeentehuis zelf te huwen, maar kan dit ook in een ander openbaar gebouw. Informeer je bij je gemeente over de mogelijkheden.

Verschil met wettelijk samenwonen?

Er zijn veel overeenkomsten tussen wettelijk samenwonen en huwen, maar ook enkele belangrijke verschillen. Een mooi overzicht daarvan vind je in deze infofiche van notaris.be. Heb je kinderen? Dan spelen er nog andere overwegingen een rol. Notaris.be zet de drie mogelijke samenlevingsvormen (feitelijk en wettelijk samenwonen en huwen) naast elkaar en vergelijkt de impact hiervan op het erfrecht van jezelf en van je kinderen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen