Huren

Thema: Wonen

Huren heeft bepaalde voordelen ten opzichte van kopen. Toch moet je goed opletten voor je een huurcontract ondertekent.

Informeer je goed, bijvoorbeeld op de websites Wonen Vlaanderen of Wonen in Brussel. Zoek je een sociale woning om te huren? Ga dan zeker ten rade bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Huurcontract

Ga je een huurcontract aan, zorg dan dat je goed ingelicht bent. Bij de FOD Justitie kun je een brochure over de huurwet bestellen of downloaden.

Huurcontracten moeten verplicht schriftelijk opgesteld worden en er moet bij het aangaan een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Woon je samen (feitelijk samenwonenden) en is het huurcontract op naam van één van beiden opgesteld, dan heeft de andere samenwonende geen rechten of plichten m.b.t. de woning.  Bij wettelijk samenwonenden of gehuwden is dit anders: tekent één van beiden het huurcontract, dan is de echtgeno(o)t(e) of de andere partner automatisch medehuurder.

Huurcontracten bestaan in vier soorten: de huur van 9 jaar, de huur van korte duur, de huur van lange duur en de levenslange huur. Een huurcontract zonder vermelding van de duur, wordt geacht afgesloten te zijn voor 9 jaar. Wil je hier van afwijken, doe je dit door het korte huurcontract, van 3 jaar of minder, of door een schriftelijk huurcontract van meer dan 9 jaar. De optie levenslange huur geldt voor het leven van de huurder. Je kunt ook een huurovereenkomst met renovatie afsluiten.

Opzeggen van de huur

De regels over het opzeggen van de huur worden bepaald door het type huurcontract dat je afgesloten hebt. Wil je vroegtijdig opzeggen, dan moet je een vergoeding betalen:

Zegt de verhuurder de huur op, dan moet hij dit betekenen aan beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden, anders blijft de huur voortbestaan voor één van beiden en dus voor allebei, aangezien het de beschermde gezinswoning is. Overlijdt de huurder, dan blijft het huurcontract doorlopen voor de erfgenamen, tenzij bij de optie van de levenslange huur.

Huurprijs

De huurprijs staat vast in het huurcontract. Verleng je het bestaande contract, dan kan de huurprijs niet gewijzigd worden. Wel kan de prijs jaarlijks worden aangepast aan de index zonder dat dit vastgelegd is in het huurcontract. De verhuurder vraagt dit schriftelijk aan. Op de website van de FOD Economie kun je de jaarlijkse indexering van de huurprijzen berekenen.

Naast de huurprijs moet je rekening houden met een waarborg en eventuele bijkomende lasten voor verbruik en onderhoud. Als huurder moet je nooit de onroerende voorheffing op de woning betalen. Heb je minstens twee kinderen ten laste, dan kun je wel de vermindering van onroerende voorheffing in de huurprijs verrekenen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen