Kinderbijslag

Je kunt voor sommige dingen kinderbijslag aanvragen

Je kunt de kinderbijslag aanvragen voor:

Voor specifieke vragen over je kinderbijslagdossier, wend je je tot het kinderbijslagfonds van je werkgever (werknemers), je personeelsdienst (overheidspersoneel) of je sociaal verzekeringsfonds (zelfstandigen). 
Algemene vragen kun je stellen aan het Federaal agentschap voor de kinderbijslag - FAMIFED (infolijn kinderbijslag 0800/94 434). Op de website kun je met een calculator de kinderbijslag berekenen.
Zelfstandigen richten zich tot het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen – RVSZ.
Ben je ambtenaar bij de provinciale of lokale overheid, dan kun je je dossier raadplegen bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten – RSZPPO.

Vanaf je kind naar het kleuteronderwijs gaat, kun je een schooltoelage ontvangen. Klik hier voor meer informatie.

Wie betaalt de kinderbijslag?

Hoeveel kinderbijslag?

Ieder kind geeft recht op een basisbedrag aan kinderbijslag, eventueel vermeerderd met een sociale toeslag en een leeftijdstoeslag. Daarnaast bestaan er nog specifieke toeslagen.

De kinderbijslag wordt maandelijks uitbetaald. In augustus krijgen alle kinderen een jaarlijkse toeslag, oftewel 'schoolpremie'. Het bedrag hangt af van de leeftijd van het kind en of dat kind al een toeslag ontvangt of niet.

Gescheiden?

Ben je gescheiden, dan ontvangt de moeder de kinderbijslag. Je kunt echter samen beslissen de kinderbijslag op een gezamenlijke rekening te storten. Is het de vader die de kinderen opvoedt en wil hij de kinderbijslag ontvangen, dan kan hij dit vragen aan het kinderbijslagfonds als de kinderen bij hem wonen of hij kan de rechtbank vorderen. 
Wanneer de ene ouder zelfstandige is en de andere ouder loontrekkende, dan zal de loontrekkende ouder de kinderbijslag ontvangen. Nadat het kind 18 jaar geworden is, wordt de kinderbijslag toegekend aan de ouder bij wie het kind woont.
Gescheiden ouders die de kinderbijslag van hun kinderen ontvangen en die met een nieuwe partner een nieuw samengesteld gezin vormen, kunnen de kinderbijslag groeperen voor de verschillende kinderen. Zo krijg je een verhoogde kinderbijslag voor kinderen in een volgende rang (tweede of derde kinderen).

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen